Nilai Kelas Ampana B


26
Zainuddin
65.48
A
B
C
D
E
TL
T
K

27
Gede Mulyo
81.63
A
B
C
D
E
TL
T
K

28
Rusman Samsuni
81.00
A
B
C
D
E
TL
T
K

29
Linda
78.20
A
B
C
D
E
TL
T
K

30
Meldianto
77.35
A
B
C
D
E
TL
T
K

31
Sri Murtika
81.25
A
B
C
D
E
TL
T
K

32
Mohammad Amin
82.00
A
B
C
D
E
TL
T
K

33
Yuslin Pamoras
77.88
A
B
C
D
E
TL
T
K

34
Darwati
80.38
A
B
C
D
E
TL
T
K

35
Abidin
67.38
A
B
C
D
E
TL
T
K

36
Ashar

A
B
C
D
E
TL
T
K

37
Abdul Suaib Taganda
57.75
A
B
C
D
E
TL
T
K

38
Dedi Butuno
52.13
A
B
C
D
E
TL
T
K

39
Siti Aminah
75.13
A
B
C
D
E
TL
T
K

40
Sriweliyana Abas
67.38
A
B
C
D
E
TL
T
K

41
Izzatul Yazida
67.00
A
B
C
D
E
TL
T
K

42
Taufik Adiludin
65.63
A
B
C
D
E
TL
T
K

43
Rusnah Tangke
26.38
A
B
C
D
E
TL
T
K

44
Didit Haryadi
61.88
A
B
C
D
E
TL
T
K

45
Annisa Magfira
72.13
A
B
C
D
E
TL
T
K

46
Nurintan
77.50
A
B
C
D
E
TL
T
K

47
Noviani P. Tomolango
67.88
A
B
C
D
E
TL
T
K

48
Moh. K. Harun
37.28
A
B
C
D
E
TL
T
K

49
Sovianto
25.00
A
B
C
D
E
TL
T
K

50
Susanti Paputungan
66.88
A
B
C
D
E
TL
T
K

               Rata-Rata                       40.0


KETERANGAN :
·         TL       : TIDAK LENGKAP              A    : 100-80
·         T          : TUNDA                                B    : 68.00-79.99
·         K         : KOSONG                             C    : 56.00-67.99
D    : 45.00-55.99
E    : 44
 Poso, 20 Januari 2012

Mengetahui Dekan                                        Dosen PengampuhSuwardhi Pantih, S.Sos, MM                    Muhbar Nontji, S.Pd.IKomentar

Postingan populer dari blog ini

KULTUM SINGKAT

SOAL BAHASA ARAB KLS V MI

Soal Bahasa Arab Kls VI MI